Home
ABOUT US
TREATMENTS
SERVICE
DENTISTS
 
                                                                                                     ภาษาไทย   l    ENG
DENTAL FEE
KNOWLEDGE
CONTACT US
Century Dental Clinic

คือคลินิกทันตกรรมคุณภาพที่ให้การรักษาโดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้การรักษาด้วยความเอาใจใส่ และทีมงานที่บริการด้วยความเป็นกันเองและให้ความสำคัญอย่างสูงแก่ผู้รับบริการ โดยเรายึดมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับการฝึกฝน อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงทั้งด้านเทคนิค  และการให้บริการ

เราเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญ รวมทั้งคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้เข้ารับบริการทุกคน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ นอกเหนือจากประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ดังนั้นเราจึงทำการคัดเลือกทีมงานที่ผ่านการอบรม มีความรู้ด้านทันตกรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ และจากประสบการณ์ด้านการบริการของเราซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ที่เข้ารับบริการทุกท่านล้วนมีความประทับใจในการบริการของเรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

             

    

 

 
 
Copyright 2010 © Century Dental Clinic.
All Rights Reserved. Designed by khaijeaw.com